Fra foreningens vedtekter om medlemskap:

§ 2 MEDLEMSKAP

Medlemskap tegnes personlig eller av en organisasjon. Som personlige medlemmer kan opptas alle som gjennom sitt yrke støtter opp om NØFs formål. Med dette menes ansatte i offentlige etater samt ansatte i yrker/bransjer som utøver kontroll, straffeforfølgelse eller andre tiltak i bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Som organisasjonsmedlem kan opptas organisasjoner som gjennom sitt formål støtter opp om NØFs formål. Organisasjonsmedlemsskap gir ikke tilgang til nettsidene. Sentralstyret skal godkjenne nye medlemmer og kan ekskludere medlemmer.

Medlem
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.